Mapa realizacji

 21'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2021

 21'Skrócona nazwa edycji

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA ORAZ STOŁY PLENEROWE DO GIER PRZY BOISKU W RÓŻAŃSKU

Szacunkowy koszt: 56 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Mobilna strefa zabawy dla dzieci

Szacunkowy koszt: 47 100 zł

Etap realizacji: w realizacji

 21'Skrócona nazwa edycji

Strefa relaksu dla mieszkańców gminy Dębno na Stadionie Miejskim im. Henryka Witkowskiego przy ul. Gorzowskiej 7

Szacunkowy koszt: 48 800 zł

Etap realizacji: w realizacji

 21'Skrócona nazwa edycji

Strefa wypoczynku na plaży miejskiej w Dębnie

Koszt: 55 960,71 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Głównymi elementami strefy są parasole kryte strzechą o średnicy 250 cm. Dodatkowo w zacienionych miejscach postawionych zostało 30 kompletów ławek oraz stołów wykonanych z drewnianych palet. Strefa wypoczynku wyposażona jest w 100 rozkładanych leżaków, które będą do dyspozycji osób odwiedzających plażę. Wykonano także drewnianą ścieżkę o długości 150 m, która oddziela tereny zielone od piasku. Ułatwia też przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym i rodzicom z wózkami dziecięcymi.
 21'Skrócona nazwa edycji

Zakup stołów do gry w ping-ponga i szachy do parku miejskiego w Dębnie

Koszt: 34 156,99 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 21'Skrócona nazwa edycji

BUDOWA OŚWIETLENIA SOLARNEGO W MIEJSCOWOŚCI BOGUSŁAW NA DRODZE GMINNEJ NA DZIAŁKACH NR 259 ORAZ NR 261 (KOLONIA BOGUSŁAW)

Koszt: 53 800 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 21'Skrócona nazwa edycji

Budowa sceny plenerowej wraz z rozbudową placu zabaw w parku wiejskim w Warnicach

Szacunkowy koszt: 56 207,75 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

"Jedynka kibicuje"

Szacunkowy koszt: 35 585 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Stworzenie miejsca aktywności dzieci i młodzieży Sołectwa Cychry

Szacunkowy koszt: 55 971,20 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

Zakup 2 tablic ogłoszeniowych w Oborzanach

Koszt: 3 470 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Aktywni Razem- budowa strefy aktywności fizycznej nad jeziorem w Ostrowcu.

Koszt: 21 630,01 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

SKANSEN - od sierpa i cepa po radło i kierat, życie siłą rąk i koni.

Koszt: 18 936 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Zakup 2 tabliczek ulicznych z numeracją domów w Oborzanach

Koszt: 1 272 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Zagospodarowanie terenu wokół szkoły - budowa placu apelowego przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Smolnicy

Koszt: 67 900 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Plac zabaw i rekreacji na osiedlu przy ul. Bohaterów Września

Koszt: 31 898,50 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Pomiędzy blokami przy ulicy Jana Pawła II i ulicy Bohaterów Września powstał mały plac zabaw. Zgodnie ze zgłoszonym projektem przez pomysłodawców, plac składa się z: karuzeli, huśtawki i zjeżdżalni. Pod urządzeniami wykonano nawierzchnię bezpieczna z piasku. Dodatkowo zamontowano dwie ławki, kosz na śmieci i tablicę z regulaminem. Prace wykonała firma: HYDRO GRUPA Sp. z o.o. z siedzibą w Mosinie.
 20'Skrócona nazwa edycji

Przystań rekreacji wodnej na plaży miejskiej w Dębnie

Koszt: 62 375,97 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Krześnicy

Koszt: 22 478,52 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Monitoring cmentarzy w Dębnie wraz z doświetleniem głównych wejść.

Koszt: 60 572,72 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

EKOLOGICZNY OGRÓDEK DOŚWIADCZALNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Koszt: 61 765 zł

Etap realizacji: w realizacji

 20'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie infrastruktury placu zabaw i miejsca integracji mieszkańców wsi Cychry (wiata)

Koszt: 69 394,99 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Montaż lamp oświetleniowych wraz z przyłączem zasilającym w praku Wiejskim w Warnicach.

Koszt: 53 751,22 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Inwestycja obejmowała budowę elektroenergetycznej kablowej linii oświetleniowej oraz montaż sześciu lamp parkowych w parku w Warnicach. Znajduje się tu plac zabaw, boisko, siłownia zewnętrzna, altany. Po zmroku miejsce to nie było w pełni wykorzystywane, problemem był też brak zasilania przy organizacji imprez plenerowych. Corocznie odbywają się tam dożynki gminne, piknik jeździecki i wiele innych spotkań integrujących lokalną społeczność. Dzięki realizacji zadania z budżetu obywatelskiego oświetlony park jest bezpieczniejszy, poprawiła się też estetyka.
 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

Plac Street Workout przy Hali OSiR w Dębnie

Koszt: 45 928 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Nowy plac street workout powstał przy hali OSiR. Składa się z  dziesięciu elementów do ćwiczeń kalistenicznych, które wzmacniają i  rzeźbią wszystkie partie ciała. Do dyspozycji użytkowników są poręcze równoległe, ławeczka, drabinki, różne drążki, koło gimnastyczne, lina wspinaczkowa, czy rura pionowa. Ponadto zamontowano ławki oraz kosze na śmieci.
 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa siłowni zewnętrznej w parku miejskim w Dębnie

Koszt: 50 233 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Na terenie zrewitalizowanego parku powstała nowa strefa aktywności - siłownia zewnętrzna. Składa się z dziesięciu urządzeń, a teren został ogrodzony. Siłownia położona jest obok placu zabaw dla dzieci i pumptracka.
 19'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja oraz doposażenie placów zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Dębnie

Szacunkowy koszt: 87 737 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zadanie realizowane jest przez Wydział Realizacji Inwestycji. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zadania jest pani Mariola Jarema tel. 95 760 30 02 wew. 136.

 19'Skrócona nazwa edycji

Remont Świetlicy Wiejskiej - obiektu pełniącego funkcje kulturalne w Sołectwie Dolsk

Szacunkowy koszt: 86 500 zł

Etap realizacji: w realizacji

Opis realizacji: Zadanie realizowane jest przez Wydział Realizacji Inwestycji. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zadania jest pani Mariola Jarema tel. 95 760 30 02 wew. 136.

 18'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

 18'Skrócona nazwa edycji

Komputer w każdej klasie SP1 Dębno

Koszt: 49 413 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Laboratorium Małego Naukowca w Szkole Podstawowej nr 3

Koszt: 65 113,05 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie trybuny 2 – rzędowej przy boisku ze sztuczną nawierzchnią ul. Daszyńskiego

Koszt: 51 745 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Rozwój cywilizacyjny we wsi Oborzany – budowa drogi przy kościele.

Szacunkowy koszt: 89 725 zł

Etap realizacji: przeniesiony na kolejny rok budżetowy

 18'Skrócona nazwa edycji

Siłownia zewnętrzna w Oborzanach

Koszt: 35 708,44 zł

Etap realizacji: zrealizowany

• Biegacz + pylon – 1 szt., • Wyciąg górny + Wyciskanie siedząc + pylon – 1 szt., • Prasa do nóg + Wioślarz + pylon – 1 szt., • Wahadło + stepper + pylon – 1 szt., • Drabinka z drążkiem do podciągania + Podciąg nóg + pylon – 1 szt., • Narciarz + pylon – 1 szt., • Tablica z regulaminem – 1 szt., • Kosz na śmieci – 1 szt., • Nawierzchnia ze żwiru płukanego o ziarnach 2-8mm (gr. 10cm) około 122m2 ułożona na agrowłókninie.
 17'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2017

 17'Skrócona nazwa edycji

Dokończenie remontu drogi gminnej na osiedlu przy ul. Słonecznej w Cychrach

Koszt: 55 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

FIT PARK Siłownia zewnętrzna w parku wiejskim w Warnicy

Szacunkowy koszt: 32 860 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Rozbudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Dargomyślu

Koszt: 76 928 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Integracyjny plac zabaw dla niepełnosprawnych dzieci w Dębnie przy placu na promenadzie nad jeziorem Lipowo

Koszt: 77 845 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 16'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2016

 16'Skrócona nazwa edycji

Dokończenie budowy chodnika we wsi Warnice na ulicy w kierunku Trzcińska Zdroju od bramy wjazdowej na cmentarz do posesji nr 25

Koszt: 29 040 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 16'Skrócona nazwa edycji

Budowa profesjonalnego parku Street Workout w Różańsku

Koszt: 34 378 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 16'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie placu zabaw w Barnówku

Koszt: 8 241 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 16'Skrócona nazwa edycji

Rozbudowa placu zabaw w Dolsku

Koszt: 38 806 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 16'Skrócona nazwa edycji

Stowarzenie miejsca rekreacyjnego wraz z rozbudową placu zabaw we wsi Bogusław

Koszt: 54 826 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 16'Skrócona nazwa edycji

Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Smolnicy

Koszt: 38 007 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 16'Skrócona nazwa edycji

Baza rekreacyjna dla mieszkańców wsi Cychry "Spotkania przy grilu"

Koszt: 5 435 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 15'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2015

 15'Skrócona nazwa edycji

Budowa ścieżki rowerowej - I Etap od Sarbinowa do Suchlicy

Koszt: 379 574 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Poprzedni projekt
Następny projekt