Wybrany do realizacji

1 Budowa ścieżki rowerowej - I Etap od Sarbinowa do Suchlicy

Koszt po weryfikacji: 379 574 zł

Ścieżka rowerowa długość 1150 mb szerokość 2,04 mb wykonana z betonu asfaltowego.