zadanie nr 5

5. Zakup 2 tablic ogłoszeniowych w Oborzanach


Lokalizacja

Oborzany, lokalizacja 1 tablicy: dz. 562 , w miejscu gdzie jest obecna tablica
lokalizacja 2 tablicy: dz. 553 (punkt zaznaczony na mapie poniżej, vis a vis domu nr 17, obecnie jest to teren zielony)

Opis zadania

Zadanie obejmuje zakup 2 nowych tablic wraz z montażem. Okno gabloty musi być wykonanane z pleksy, aby uniknąć zniszczeń. Kolor gabloty czarny lub niebieski. U góry gabloty napis: SOŁECTWO OBORZANY lub OBORZANY. Dokładna lokalizacja miejsca umiejscowienia tablic na wskazanych terenach gminnych zostanie podana podczas montażu.

Uzasadnienie

Obecnie w centralnym punkcie wsi istnieje jedna tablica ogłoszeniowa, która jest już wysłużona. Dlatego konieczna jest jej wymiana na nową oraz zakup drugiej tablicy, która zostanie umiejscowiona w północnej części wsi. Zadanie pozwoli mieszkańcom wsi na lepsze zapoznawanie się z komunikatami.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
12 tablice ogłoszeniowe (1500 zł - sztuka)3 000 zł
2Montaż (250 zł - sztuka)500 zł
Łącznie: 3 500 zł

Załączniki