zadanie nr 7

7. Baza rekreacyjna dla mieszkańców wsi Cychry "Spotkania przy grilu"


Skrócony opis

Wykonanie wiaty ośmiokątnej o średnicy 10 m.  

Opis zadania

Wykonanie wiaty ośmiokątnej o średnicy 10 m.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie wiaty 48 750 zł
2Wykonanie projektu + mapy5 600,52 zł
Łącznie: 54 350 zł

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki