zadanie nr 18

18. "Jedynka kibicuje"


Lokalizacja

Identyfikator działki 321003_4.0006.23
Województwo Zachodniopomorskie
Powiat Myśliborski
Gmina Dębno - miasto
Obręb DĘBNO 6
Numer działki 23

Opis zadania

Zadanie polega na zakupie siatki polipropylenowej ochronnej przy boisku szkolnym SP1 oraz zakupie i  montażu modułowej trybuny mobilnej.  
Zrewitalizowane boisko z nowymi  trybunami pozwoli rodzicom i okolicznym mieszkańcom na aktywny udział w widowiskach sportowych. Trybuny będą udostępniane  w ramach współpracy między instytucjami gminnymi.

Uzasadnienie

Realizacja zadania umożliwi organizowanie różnych imprez sportowych, szkolnych, międzyszkolnych i pokazowych. Celem zadania jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz rozwijanie zainteresowań koszykówką, piłką ręczną oraz piłką nożną wśród dzieci, młodzieży i ogółu mieszkańców  miasta i gminy.  Siatka ochronna wymaga wymiany ,a mobilna trybuna urozmaici widowiska sportowe. Zrewitalizowane boisko z nową, mobilną trybuną pozwoli rodzicom i okolicznym mieszkańcom na aktywny udział w widowiskach sportowych. Realizacja zadania wpłynie na atrakcyjność organizowanych imprez sportowych i okolicznościowych z których będzie mogła skorzystać nie tylko społeczność szkolna, ale wszyscy mieszkańcy Dębna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie projektu8 721,80 zł
2Trybuna sportowa wraz z montażem 13 431,60 zł
3Trybuna sportowa wraz z montażem 13 431,60 zł
Łącznie: 35 585 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zapoznał się ze złożonym odwołaniem, przeanalizował ponownie złożony wniosek. Ponadto w wyniku spotkania konsultacyjnego, Wnioskodawca złożył oświadczenie
o rezygnacji z wymiany siatki polipropylenowej (podlegającej bieżącemu utrzymaniu) i trybun sportowych a zastąpił je dwurzędowymi trybunami z siedziskami montowanymi na stałe do podłoża oraz zawnioskował o zabezpieczenie kwoty na projekty niezbędne do realizacji zadania, co zostało przyjęte przez Komisję. Odwołanie zostało uwzględnione i dopuszczono zadanie do głosowania.