zadanie nr 2

2. Komputer w każdej klasie SP1 Dębno


Zdjęcie do projektu Komputer w każdej klasie SP1 Dębno

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Dębnie
Dębno, ul. Piłsudskiego 10

Opis zadania

Zadanie przewiduje zakup 22 sztuk laptopów wraz z niezbędnymi akcesoriami (tj. myszy i głośniki) do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Dębnie
Rozmieszczenie:
- wszystkie sale lekcyjne w budynku szkoły - 14 szt (bez pracowni komputerowej)
- oddziały przedszkolne - 3 szt
- świetlica szkolna - 1 szt
- biblioteka szkolna - 1 szt
- sala nauczania indywidualnego - 1 szt
- gabinet pedagoga - 1 szt
- sala logopedyczna - 1 szt

Uzasadnienie

Cele:
- realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych szkoły
- realizacja jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 tj. Podniesienie jakości edukacji informatycznej
Istniejące problemy:
Od bieżącego roku szkolnego szkoła nie prowadzi wersji papierowej dziennika lekcyjnego (system elektroniczny Librus). Na terenie całej szkoły dostępny jest bezprzewodowy internet. Problemem jest zbyt mała ilość komputerów bądź komputery starej wersji, które nie są w stanie sprostać aktualnym wymaganiom technicznym. Powoduje to problemy z systematycznym uzupełnianiem dziennika elektronicznego, a także nie daje nauczycielom możliwości pełnego wykorzystania rzutników multimedialnych, platform edukacyjnych, multibooków i innych technologii informacyjno-komunikacyjnych stosowanych podczas zajęć. Zakup komputerów wraz z niezbędnymi akcesoriami pozwoli na niezakłóconą realizację ww. zadań i usprawni komunikację z rodzicami.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Laptop (2500 zł x 22 szt) 55 000 zł
2Mysz (30 zł x 22 szt) 660 zł
3Głośniki (150 zł x 22 szt) 3 300 zł
Łącznie: 58 960 zł

Brak uwag

Załączniki