zadanie nr 12

12. Modernizacja oraz doposażenie placów zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Dębnie


Zdjęcie do projektu Modernizacja oraz doposażenie placów zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Dębnie

Lokalizacja

nr działki: 397/1, obręb 5, Dębno

Opis zadania

Autorzy wniosku proponują wykonanie podłoża na terenie placu zabaw od ul. Planty oraz wymianę części istniejących urządzeń.
Dodatkowo, na placu zabaw od strony ul.Kościuszki planowana jest wymiana piaskownicy oraz wymiana najbardziej wyeksploatowanych urządzeń.

Projekt obejmuje:
1. wymianę podłoża na placu zabaw od strony ul. Planty o powierzchni około 534 m2, polegające na ręcznym usunięciu humusu o grubości 30 cm, wykonaniu obrzeży betonowych o długości 56,5 m o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaszczystej - piasek drobny frakcji 0,1-0,25mm 30cm. Bez zagęszczenia.
2. Demontaż istniejącego chodnika z płyt fundamentowych około 34 m2 oraz obrzeży oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz obrzeży zgodnie z kosztorysem.
3. Wymiana wyeksploatowanych urządzeń zabawowych na nowe:
a) Plac zabaw od strony ul. Planty: dostawa i montaż
-  bujak- sprężynowiec podwójny helikopter (załącznik: Zabawka 1.) wymiary: 123x50x85 wersja Lux,
- drabinka metalowa łukowa o wymiarach: wys. 1,25m szer. 0,90m dł. 2,50 m (załącznik: Zabawka 2),
- piaskownica drewniana  kwadratowa  z siedziskami  lux o wymiarach: dł 250, szer. 250, wys. 32 (złącznik: Zabawka 3) +plandeka i wypełnienie piaskiem do piaskownicy frakcja od 0,2 do 2mm.
Stare elementy zostaną rozebrane przez konserwatora przedszkola .

b) Plac zabawa od strony ul. Kościuszki:
- Demontaż dwóch piaskownic betonowych 300 cmx300 cm oraz dostawa i montaż dwóch piaskownic betonowych o wymiarach 310x310 cm z siedziskiem drewnianym (Załącznik: Zabawka 4) +plandeki i wypełnienie piaskiem do piaskownicy frakcja od 0,2 do 2mm.
- dostawa i montaż zestawu zabawowego Emilka MSH Lux (Załącznik: Zabawka 5.) oraz demontaż starego urządzenia.

Wymiana urządzeń zgodnie z rysunkiem poglądowym. Dodatkowo na wszystkie nowe urządzenia min.2 letnia gwarancja.

Uzasadnienie

Cel: poprawa warunków i bezpieczeństwa dzieci korzystających z obiektów.

Brak jakiegokolwiek podłoża wokół urządzeń od ul. Planty powoduje że korzystanie z obiektu od października do maja jest bardzo utrudnione. Inwestycja sprawi również iż dzieci po powrocie do sal będą czystsze, co powinno wpłynąć na utrzymanie czystości w budynku przedszkola.
Teren od ul. Kościuszki wymaga pilnej wymiany piaskownic oraz jednego z najbardziej wyeksploatowanych urządzeń, które już wkrótce może zostać wyłączone z użytku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Nawierzchnia bezpieczna, chodnik.36 061,39 zł
2Plac zabaw - urzdzenia51 675,97 zł
Łącznie: 87 737 zł

Postęp realizacji

Zadanie realizowane jest przez Wydział Realizacji Inwestycji. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zadania jest pani Mariola Jarema tel. 95 760 30 02 wew. 136.

Dzień dobry
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Dębno informuje, że projekt został przyjęty do następnego etapu Budżetu Obywatelskiego Dębna na rok 2019.

Załączniki