zadanie nr 22

22. Monitoring cmentarzy w Dębnie wraz z doświetleniem głównych wejść.


Lokalizacja

Cmentarz ul. Kościuszki, 74-400 Dębno działka nr 896 obręb Miasta Dębna
Cmentarz ul. Włościańska, 74-400 Dębno działka nr 31 obręb Miasta Dębna
Powiat Myśliborski – Gmina Dębno - obszar miejski

Opis zadania

Projekt zakłada montaż instalacji monitorującej główne wejścia na 2 cmentarze miejskie w Dębnie. Dodatkowo doświetlenie lampami solarnymi wejścia, na których brak jest takiej instalacji. Projekt zakłada zakup i montaż 5 szt. kamer monitorujących obiekty. Dodatkowo montaż 2 lamp solarowych na cmentarzu przy ul. Kościuszki od strony oczyszczalni ze względu na brak tam instalacji świetlnej oraz na nowym cmentarzu przy wejściu bocznym. Jednocześnie na każdej z bram wejściowych zamontowane zostaną tablice informujące o monitorowaniu obiektów.

Uzasadnienie

Celem realizacji zadania jest dbałość o bezpieczeństwo pozostawionego mienia na nagrobkach naszych bliskich oraz bezpieczeństwo osób znajdujących się na obiektach. Zwłaszcza ludzi starszych, którzy w różnych porach dnia przebywają na cmentarzach. Powszechnym procederem stały się liczne kradzieże lampionów, zniczy, kwiatów, doniczkowych, ciętych, całych bukietów, stroików, dekoracji nagrobnych, w tym figurek oraz ławek. Miejsce zadumy, licznych smutków i refleksji stało się doskonałym rewirem dla bezkarnych chuliganów i złodziei. Kamery będą monitorować każde wejście i wyjście na teren cmentarza. Pozwoli to poszkodowanym na szybkie interwencje u administratora terenu po każdej ewentualnej kradzieży czy dewastacji. Mieszkańcy liczą, iż montaż tego rodzaju urządzeń w znacznym stopniu ukrócą proceder kradzieży.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Montaż kamer 5 szt.35 000 zł
2Lampy solarne wraz z montażem 2 szt.25 000 zł
3Tablice informacyjne 5 szt.200 zł
4Projekt2 300 zł
Łącznie: 62 500 zł

Załączniki