zadanie nr 24

24. Doposażenie infrastruktury placu zabaw i miejsca integracji mieszkańców wsi Cychry (wiata)


Lokalizacja

Okręg drugi; Cychry; działka nr 931/5 oraz 931/1 obręb Cychry

Opis zadania

1. zakup i montaż metalowego ogrodzenia panelowego o wysokości 1,2 metra wokół istniejącego placu zabaw zlokalizowanego na działce gminnej oznaczonej numerem 931/5 obręb Cychry.
2. Zakup i montaż 2 solarnych lamp oświetleniowych o wysokości 6 metrów na działce 931/5 obręb Cychry (plac zabaw).
3. Zakup i montaż 1 solarnej lampy oświetleniowej o wysokości 6 metrów na działce 931/1 obręb Cychry przy istniejącej wiacie biesiadnej.
4. Zakup i montaż 5 koszów na śmieci (obudowa drewniana, wkład PCV) na terenie istniejącego placu zabaw (dz. nr 931/5 obręb Cychry).
5.  Zakup i montaż 2 koszów na śmieci (obudowa drewniana, wkład PCV) przy istniejącej wiacie biesiadnej (dz. nr 931/1 obręb Cychry).

Uzasadnienie

Montaż ogrodzenia placu zabaw uniemożliwi przedostawanie się na jego teren zwierząt obecnie zanieczyszczających pokrywające teren podłoże.
Montaż lamp oświetleniowych zmniejszy ryzyko dewastacji infrastruktury i przede wszystkim pozwoli na pełniejsze z niej korzystanie.
Montaż koszów na śmieci na terenie placu zabaw jest spowodowany koniecznością ich wymiany
z powodu uszkodzeń wynikających z wieloletniego użytkowania.
Montaż koszów na śmieci przy wiacie biesiadnej spowoduje zwiększenie komfortu jej wykorzystania oraz ułatwi utrzymanie czystości (obecnie brak koszów przy wiacie).
Realizacja całości zadania niewątpliwie zwiększy atrakcyjność infrastruktury rekreacyjnej i komfortu korzystania z w/w terenu, co wpłynie na ilość osób (również z innych miejscowości) odwiedzających plac zabaw czy korzystających z wiaty.
Uatrakcyjnienie terenu umożliwi ponadto organizację imprez (festyny np. z okazji Dnia Dziecka
czy zakończenia lata) adresowanych do wszystkich mieszkańców Gminy Dębno.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ogrodzenie panelowe wraz z montażem - 160 mb. w cenie 150 zł bruto za 1 mb.24 000 zł
2Furtka wraz z montażem.700 zł
3Lampy solarne wraz z montażem – 3 sztuki w cenie 12.200 zł za 1 sztukę.36 600 zł
4Kosze uliczne wraz z montażem – 7 sztuk w cenie 600 zł za 1 sztukę.4 200 zł
5Projekt3 000 zł
Łącznie: 68 500 zł