zadanie nr 11

11. Zakup 2 tabliczek ulicznych z numeracją domów w Oborzanach


Lokalizacja

Oborzany, 1 tabliczka: na dz. 45, przy granicy z dz. 260/1
2 tabliczka: na dz. 306/1, przy granicy z dz. 279, od strony dz. 260/1

Opis zadania

Zadanie obejmuje:
- zakup dwóch tabliczek ulicznych z numeracją domów znajdujących się na danej uliczce
- montaż

Uzasadnienie

Mieszkańcy skarżą się na trudności jakie spotykają kurierów oraz dostawców, którzy nie są w stanie zlokalizować ich domostw. Dlatego zachodzi potrzeba zakupu dwóch tabliczek

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup dwóch tabliczek wraz ze słupkami1 000 zł
2Montaż300 zł
Łącznie: 1 300 zł

Załączniki