Wybrany do realizacji

2 Komputer w każdej klasie SP1 Dębno

Rodzaj: Społeczny

Koszt: 58 960 zł

Wybrany do realizacji

3 Laboratorium Małego Naukowca w Szkole Podstawowej nr 3

Rodzaj: Społeczny

Koszt: 66 783 zł

Wybrany do realizacji

8 Rozwój cywilizacyjny we wsi Oborzany – budowa drogi przy kościele.

Rodzaj: Społeczny

Koszt: 89 725 zł

Wybrany do realizacji

9 Siłownia zewnętrzna w Oborzanach

Rodzaj: Społeczny

Koszt: 29 990 zł

Wybrany do głosowania

13 Rozbudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Dysznie

Rodzaj: Społeczny

Koszt: 80 299 zł

×