Wybrany do realizacji

2 Komputer w każdej klasie SP1 Dębno

Koszt: 58 960 zł

Wybrany do realizacji

3 Laboratorium Małego Naukowca w Szkole Podstawowej nr 3

Koszt: 66 783 zł

Wybrany do realizacji

4 Wykonanie trybuny 2 – rzędowej przy boisku ze sztuczną nawierzchnią ul. Daszyńskiego

Koszt: 53 100 zł

Wybrany do realizacji

8 Rozwój cywilizacyjny we wsi Oborzany – budowa drogi przy kościele.

Koszt: 89 725 zł

Wybrany do realizacji

9 Siłownia zewnętrzna w Oborzanach

Koszt: 29 990 zł

Wybrany do głosowania

13 Rozbudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Dysznie

Koszt: 80 299 zł

Wybrany do głosowania

14 Ogrodzenie i wymiana zużytych urządzeń zabawowych oraz doposażenie placu zabaw w Dargomyślu

Koszt: 49 310 zł

Wybrany do głosowania

16 INWESTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ”- zakup traktorka do koszenia trawy z osprzętem

Koszt: 23 250 zł

Wybrany do głosowania

17 "Nasz Wiejski Mini Amfiteatr" Budowa placu do zabaw, festynów i występów ze sceną

Koszt: 61 000 zł

Odrzucony formalnie

6 Rewitalizacja i ogrodzenie boiska sportowego w Dysznie

Koszt po weryfikacji: 218 000 zł

Odrzucony formalnie

11 Oczyszczenie stawów parkowych i rowu odprowadzającego oraz naprawa mostów we wsi Dyszno

Koszt po weryfikacji: 118 000 zł

Odrzucony merytorycznie

5 Przywrócenie funkcjonowania zegara na wieży kościoła w Dysznie

Koszt: 41 200 zł

Odrzucony merytorycznie

7 Remont chodnika we wsi Cychry

Koszt: 86 280,38 zł

Odrzucony merytorycznie

12 PROSPEKT ORGANOWY Z 1908 R. Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA W  DĘBNIE - II ETAP PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH PRZY ORGANACH B. Grüneberg OrgelbauAnstalt. Stettin

Koszt: 70 000 zł

Odrzucony merytorycznie

15 Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji w Suchlicy

Koszt: 49 000 zł