2 Komputer w każdej klasie SP1 Dębno

Koszt: 58 960 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

9 Siłownia zewnętrzna w Oborzanach

Koszt: 29 990 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

13 Rozbudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Dysznie

Koszt: 80 299 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

6 Rewitalizacja i ogrodzenie boiska sportowego w Dysznie

Koszt po weryfikacji: 218 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony formalnie

5 Przywrócenie funkcjonowania zegara na wieży kościoła w Dysznie

Koszt: 41 200 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

7 Remont chodnika we wsi Cychry

Koszt: 86 280,38 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

15 Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji w Suchlicy

Koszt: 49 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

×