Wybrany do głosowania

2 Rewitalizacja placu zabaw w Oborzanach

Koszt: 45 300 zł

Wybrany do głosowania

3 Rewitalizacja terenu zielonego w Oborzanach

Koszt: 37 500 zł

Wybrany do realizacji

5 Zakup 2 tablic ogłoszeniowych w Oborzanach

Koszt: 3 500 zł

Wybrany do głosowania

7 Zakup zestawów piknikowych, barierek ochronnych, leżaków i pawilonów do organizacji gminnych wydarzeń

Koszt: 53 500 zł

Wybrany do realizacji

8 Aktywni Razem- budowa strefy aktywności fizycznej nad jeziorem w Ostrowcu.

Koszt: 21 678 zł

Wybrany do głosowania

9 KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY PRZY BOISKU W RÓŻAŃSKU

Koszt: 99 000 zł

Wybrany do realizacji

10 SKANSEN - od sierpa i cepa po radło i kierat, życie siłą rąk i koni.

Koszt: 19 000 zł

Wybrany do realizacji

11 Zakup 2 tabliczek ulicznych z numeracją domów w Oborzanach

Koszt: 1 300 zł

Wybrany do realizacji

12 Zagospodarowanie terenu wokół szkoły - budowa placu apelowego przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Smolnicy

Koszt: 68 000 zł

Wybrany do realizacji

14 Plac zabaw i rekreacji na osiedlu przy ul. Bohaterów Września

Koszt: 34 390 zł

Wybrany do realizacji

17 Przystań rekreacji wodnej na plaży miejskiej w Dębnie

Koszt: 62 500 zł

Wybrany do głosowania

18 Budowa skateparku w Bogusławiu, jako alternatywa do smartfona, czyli szalona zabawa na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży.

Koszt: 84 954,32 zł

Wybrany do głosowania

19 Postawienie ławeczki z postacią Adama Jakuszki, wykonaną z brązu, przed Dębnowskim Ośrodkiem Kultury.

Koszt: 62 500 zł

Wybrany do realizacji

20 Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Krześnicy

Koszt: 22 500 zł

Wybrany do realizacji

22 Monitoring cmentarzy w Dębnie wraz z doświetleniem głównych wejść.

Koszt: 62 500 zł

Wybrany do realizacji

23 EKOLOGICZNY OGRÓDEK DOŚWIADCZALNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Koszt: 60 400 zł

Wybrany do realizacji

24 Doposażenie infrastruktury placu zabaw i miejsca integracji mieszkańców wsi Cychry (wiata)

Koszt: 68 500 zł

Wybrany do głosowania

25 ”Altana Rekreacyjna na szlaku zabytków - budowa drewnianej altany z miejscem na palenisko przy boisku we wsi Dolsk, jako miejsce zabaw, spotkań i integracji mieszkańców”.

Koszt: 38 800 zł

Wybrany do realizacji

27 Montaż lamp oświetleniowych wraz z przyłączem zasilającym w praku Wiejskim w Warnicach.

Koszt: 70 000 zł

Wybrany do głosowania

28 Budowa siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Sarbinowie

Koszt: 47 658,30 zł

Odrzucony formalnie

1 Budowa drogi w Oborzanach

Koszt: 89 600 zł

Odrzucony formalnie

4 Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Oborzanach

Koszt: 7 000 zł

Odrzucony formalnie

6 Rekonstrukcja pomostu drewnianego tzw. ,,elki"

Koszt: 40 900 zł

Odrzucony formalnie

13 Rozbudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Dysznie.

Koszt: 80 299 zł

Odrzucony formalnie

15 Budowa tężni solankowej przy Promenadzie Pamięci wraz z miejscem do inhalacji

Koszt: 61 950 zł

Odrzucony formalnie

16 Instalacja monitoringu miejskiego oraz uzupełnienie placu zabaw przy ul. Akacjowej działka nr 69/21 oraz 70/9 oraz 268/6 (monitoring)

Koszt: 61 897 zł

Odrzucony formalnie

21 Budowa oświetlenia ulicznego (energooszczędnych latarni LED) dla odcinka trasy rowerowo - spacerowej przy ul. Kosynierów (w kierunku na Smolnicę)

Koszt: 54 000 zł

Odrzucony formalnie

26 Montaż lustra drogowego U-186 Przy ulicy Armii Krajowej, na przeciwko wyjazdu z Biedronki

Koszt: 2 500 zł