zadanie nr 23

23. EKOLOGICZNY OGRÓDEK DOŚWIADCZALNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


Lokalizacja

Działka nr 20 obręb DĘBNO 6

Opis zadania

Projekt zakłada budowę ogródka przyrodniczego który będzie składał się z działki warzywno – ziołowej o wymiarach minimalnych 2mx 4m  , mini – szklarni  wykonanej w całości z aluminium, wypełnionej szkłem ogrodniczym o grubości 3mm.  Szklarnia powinna posiadać zintegrowane rynny oraz bez wysiłku otwierane drzwi i  uchylne okno dachowe. Konstrukcja aluminiowa o wymiarach szerokość- 1,93 m, długość – 3,84 m, wysokość ściany – 1,24 m, wysokość całkowita – 1,97 m powierzchnia – 7,5 m2. Kolejnym elementem projektu jest budowa  altany drewnianej z długim stołem oraz osobnym miejscem na palenisko.. Altana o wymiarach 4 m x 6 m  na słupach 12x12cm, belki dachowe10x6cm. Altana zostanie pomalowana/zaimpregnowana środkiem ochronnym w wybranym kolorze. Pokrycie dachowe z deski podbitki 1.9cm gr, gont bitumiczny w wybranym kolorze. Całość powinna być otoczona płotem betonowym  wysokości 2 m i oraz furtką wejściową z ocynkowanej stali, pomalowanej na czarno metodą proszkową o wymiarach 90 x 120 cm.

Uzasadnienie

Celem realizacji zadania jest stworzenie miejsca tematycznych spotkań ekologicznych dla dzieci ze szkół dębnowskich.. Ideą projektowanego miejsca są spotkania dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami z dziećmi zdrowymi oraz dorosłymi studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas tych spotkań uczestnicy będą wspólnie pracować, bawić się i spędzać czas co szczególnie wzmocni więzi pomiędzy dziećmi a seniorami. Takie miejsce przyczyni się do aktywizacji seniorów oraz pozwoli na wdrażanie proekologicznych postaw wśród młodzieży

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Mapa do celów projektowych 1 100 zł
2projekt3 000 zł
3Wyrównanie terenu, wywiezienie części gruntu (śmieci, darninę) i wyprofilowanie istniejącego gruntu (nawiezienie nowej ziemi)5 000 zł
4przygotowanie ogródka tzn terenu o wymiarach 10m x 5m (wymiana gruntu na ziemię) 3 000 zł
5przygotowanie terenu pod altanę (okrawężnikowanie + utwardzenie grysem) 4mx 6m1 800 zł
6przygotowanie terenu pod szklarnię 2mx 4m1 200 zł
7postawienie ogrodzenia betonowego 2m wysokie około 100 mb oraz opaski grysowej przy budynku stołówki i przedszkola15 000 zł
8zamontowanie furtki metalowej2 800 zł
9Zakup szklarni 2 500 zł
10Budowa drewnianej Altany z paleniskiem25 000 zł
Łącznie: 60 400 zł