zadanie nr 11

11. BUDOWA OŚWIETLENIA SOLARNEGO W MIEJSCOWOŚCI BOGUSŁAW NA DRODZE GMINNEJ NA DZIAŁKACH NR 259 ORAZ NR 261 (KOLONIA BOGUSŁAW)


Lokalizacja

Wieś Bogusław, droga gminna na działkach nr 259 oraz nr 261.

Opis zadania

Zadanie pt. "Budowa oświetlenia przy drodze gminnej na działkach o numerach 259 oraz 261 w miejscowości Bogusław zakłada instalację 4 lamp, które w sposób skuteczny doświetlą ją podnosząc bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz mieszkańców, których domostwa są przy niej zlokalizowane. Od co najmniej kilkunastu lat mieszkańcy sygnalizują potrzebę oświetlenia tej drogi, niestety nie udało się na tą chwilę tego zrealizować, więc możliwość realizacji tego zadania w ramach budżetu jest działaniem bardzo ważnym, dającym szanse na wymierne efekty.
Zadanie polega na instalacji 4 lamp drogowych sieciowych (jeżeli będzie taka możliwość) lub solarnych (w przypadku niemożliwości pociągnięcia linii) w najważniejszych miejscach na drodze. Lampy zostaną zainstalowane przy obecnych zabudowaniach oraz w miarę możliwości pomiędzy nimi, tak aby droga stała się równomiernie doświetlona.
Do głównych zadań będzie należało dokładne wytypowanie miejsc zlokalizowania lamp, możliwego sposobu realizacji wyboru odpowiednich lamp oraz ich montaż.

Uzasadnienie

Na drodze tej o dł. około 1,3 km mieszka kilka rodzin, budują się kolejne domy, a wielu mieszkańców wsi i okolic pokonuje ją w drodze do i z pracy m.in. na fermie w Cychrach. Z gospodarstw tych dochodzi się do przystanku autobusowego we wsi, tak aby wyjechać do szkoły lub pracy. Jest to także popularna, alternatywna trasa do Krześnicy. Droga ta jest szczególnie niebezpieczna w okresach późnej jesieni i zimy, gdzie ciemno jest rano i popołudniu, nie tylko nocą. Dzieci, młodzież, dorośli i  wszyscy inni użytkownicy pokonują ciemną drogę, gdzie samo jej usytuowanie, w miejscu odległym od centrum wsi, pomiędzy polami ciągnącymi się zarówno z jednej jak i drugiej strony drogi sprawia, że nie czują się bezpiecznie. Nie ma komfortu w pokonywanie długiego odcinka, a poczucie bezradności i strachu jest ogromne. Istnieje także spore ryzyko potrącenia przez samochód. Szczególnie ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników tej drogi realizacja tego zadania jest bardzo ważna i konieczna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1lampy - 4 sztuki lamp wraz z montażem 46 400 zł
2mapa do celów projektowych1 000 zł
3projekty8 000 zł
Łącznie: 55 400 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach