zadanie nr 4

4. Wykonanie trybuny 2 – rzędowej przy boisku ze sztuczną nawierzchnią ul. Daszyńskiego


Lokalizacja

Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul Daszyńskiego (działka 446 obręb 004 Dębno).

Opis zadania

W ramach zadania będzie wykonana trybuna stała 2 rzędowa na boisko zewnętrzne z siedziskami plastikowymi minimum 100 miejsc (dwie trybuny o długości po 15 m każda - zgodnie z załącznikiem graficznym), podestami kratowymi typ VEMA wraz z utwardzeniem terenu znajdującego się pod nią. Utwardzenie terenu należy wykonać z tłucznia a górną warstwę z polbruku, powierzchnia do utwardzenie około 100 m2. W celu montażu trybuny należy wykonać podstawy fundamentowe o objętości całkowitej 2 m3.

Uzasadnienie

Celem wybudowania trybuny jest stworzenie infrastruktury towarzyszącej dla boiska aby dzieci jak i rodzice korzystając z boiska mieli możliwość odpoczynku, kibicowania oraz składowania rzeczy (picia, ubrania, plecaków).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Trybuna stała 2 - rzędowa37 500 zł
2Podłoże tłuczniowe5 000 zł
3Nawierzchnia polbrukowa9 600 zł
4Fundamenty1 000 zł
Łącznie: 53 100 zł

Wnioskodawca ma dostarczyć dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę do końca II kw. 2018 r.

Załączniki