Regulamin Budżetu Obywatelskiego

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego

Lista mieszkańców Gminy Dębno popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego

Oświadczenie o wyrażeniu zgody podmiotów na realizację zadania oraz na przyjecie odpowiedzialności za bieżące utrzymanie wykonanego zadania

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

ZARZĄDZENIE NR 135/35/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie unieważnienia głosowania nad Budżetem Obywatelskim Dębna na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 137/36/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powtórzenia głosowania nad Budżetem Obywatelskim Dębna na rok 2018 oraz wprowadzenia zmian do regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Karta do głosowania dla mieszkańców Gminy Dębno, na zadania do Budżetu Obywatelskiego