zadanie nr 15

15. Remont Świetlicy Wiejskiej - obiektu pełniącego funkcje kulturalne w Sołectwie Dolsk


Lokalizacja

w m. Dolsk działka nr 306/1 obr. Dolsk

Opis zadania

Celem przedsięwzięcia jest remont – obiektu świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w Sołectwie Dolsk.  
Projekt zakłada: Zerwanie starego tynku z elewacji, gruntowanie i szpachlowanie, wymianę stolarki okiennej (cztery okna białe PCV) oraz drzwiowej zewnętrznej,montaż 10 parapetów, ocieplenie płytami styropianowymi o grubości 12 cm, wykonanie elewacji sylikatowej, cyklinowanie parkietu wraz z lakierowaniem (100 m²).

Uzasadnienie

Remont elewacji budynku świetlicy będzie II etapem działań podjętych przez samych mieszkańców wsi. I etap dotyczył malowania i przygotowania pomieszczeń świetlicy do prowadzenia spotkań, zajęć i został sfinansowany w ramach Grantów Sołeckich. Sfinansowano zakup farb natomiast prace remontowe wykonali mieszkańcy. II etap dotyczy wykonania elewacji budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej  wraz z cyklinowaniem i lakierowaniem podłogi w dużej Sali. Świetlica jest bardzo zaniedbanym budynkiem, sypiący się tynk, stare okna, niebezpieczne wejście przed budynkiem stwarza zagrożenie dla użytkowników w tym dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne.
Inwestycyjny charakter zadania sprawi, że remont świetlicy trwale wpisze się w przestrzeń społeczną sołectwa a co najistotniejsze i najważniejsze w przestrzeń wizualną miejscowości.Celem podjętej inicjatywy jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi w tym zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Koszt cyklinowania i lakierowania podłogi sala duża6 000 zł
2Koszt zakupu materiałów i wykonania elewacji budynku świetlicy wraz z ociepleniem53 000 zł
3Koszt zakupu i wymiany okien4 500 zł
4Koszt zakupu i wyminy parapetów 2 000 zł
5Koszt zakupu i wyminy drzwi wejściowych 6 000 zł
6Dokumntacja projketowa15 000 zł
Łącznie: 86 500 zł

Opis realizacji

Zadanie realizowane jest przez Wydział Realizacji Inwestycji.
Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zadania jest pani Mariola Jarema tel. 95 760 30 02 wew. 136.

Postęp realizacji

Zadanie realizowane jest przez Wydział Realizacji Inwestycji. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zadania jest pani Mariola Jarema tel. 95 760 30 02 wew. 136.