zadanie nr 15

15. Remont Świetlicy Wiejskiej - obiektu pełniącego funkcje kulturalne w Sołectwie Dolsk


Lokalizacja

w m. Dolsk działka nr 306/1 obr. Dolsk

Opis zadania

Celem przedsięwzięcia jest remont – obiektu świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w Sołectwie Dolsk.  
Projekt zakłada: Zerwanie starego tynku z elewacji, gruntowanie i szpachlowanie, wymianę stolarki okiennej (cztery okna białe PCV) oraz drzwiowej zewnętrznej,montaż 10 parapetów, ocieplenie płytami styropianowymi o grubości 12 cm, wykonanie elewacji sylikatowej, cyklinowanie parkietu wraz z lakierowaniem (100 m²).

Uzasadnienie

Remont elewacji budynku świetlicy będzie II etapem działań podjętych przez samych mieszkańców wsi. I etap dotyczył malowania i przygotowania pomieszczeń świetlicy do prowadzenia spotkań, zajęć i został sfinansowany w ramach Grantów Sołeckich. Sfinansowano zakup farb natomiast prace remontowe wykonali mieszkańcy. II etap dotyczy wykonania elewacji budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej  wraz z cyklinowaniem i lakierowaniem podłogi w dużej Sali. Świetlica jest bardzo zaniedbanym budynkiem, sypiący się tynk, stare okna, niebezpieczne wejście przed budynkiem stwarza zagrożenie dla użytkowników w tym dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne.
Inwestycyjny charakter zadania sprawi, że remont świetlicy trwale wpisze się w przestrzeń społeczną sołectwa a co najistotniejsze i najważniejsze w przestrzeń wizualną miejscowości.Celem podjętej inicjatywy jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi w tym zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt cyklinowania i lakierowania podłogi sala duża6 000 zł
2Koszt zakupu materiałów i wykonania elewacji budynku świetlicy wraz z ociepleniem53 000 zł
3Koszt zakupu i wymiany okien4 500 zł
4Koszt zakupu i wyminy parapetów 2 000 zł
5Koszt zakupu i wyminy drzwi wejściowych 6 000 zł
6Dokumntacja projketowa15 000 zł
Łącznie: 86 500 zł

Postęp realizacji

Zadanie realizowane jest przez Wydział Realizacji Inwestycji. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zadania jest pani Mariola Jarema tel. 95 760 30 02 wew. 136.

Dzień dobry
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Dębno informuje, że projekt został przyjęty do następnego etapu Budżetu Obywatelskiego Dębna na rok 2019.