zadanie nr 4

4. Strefa wypoczynku na plaży miejskiej w Dębnie


Lokalizacja

Plaża miejska w Dębnie przy ul.Parkowej 20
Numer działki 284/2

Opis zadania

Strefa wypoczynku zlokalizowana będzie na plaży miejskiej w Dębnie. Głównymi elementami będą parasole o średnicy 250 cm (20 szt.) kryte strzechą. Kolejnym elementem będzie 30 kompletów ławek oraz stołów wykonanych z drewnianych palet, które zostaną ustawione w miejscach zacienionych, przy wypożyczalni sprzętu pływającego oraz przy Wake Parku. Strefa wypoczynku wyposażona będzie w 100 rozkładanych leżaków, które będą do dyspozycji osób odwiedzających plaże. Ostatnim elementem będzie drewniana ścieżka o długości 150 m, która oddzielać będzie tereny zielone od piasku.

Uzasadnienie

Głównym celem zadania jest poprawa infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej na plaży miejskiej w Dębnie. Problemem dla odwiedzających plaże jest brak wystarczającej liczby ławek oraz stołów, przy których można w komfortowych warunkach odpocząć oraz brak jest miejsc w których można w upalne dni schronić się przed słońcem. Zamontowanie parasoli, postawienie ławek, stołów oraz leżaków rozwiąże ten problem. Realizacje tego zadania pozwoli mieszkańcom miasta i gminy bezpiecznie oraz w komfortowych warunkach wypoczywać nad wodą bez konieczności wyjeżdżania poza miasto. Powstanie strefy wypoczynku w znacznym stopniu poprawi infrastrukture oraz zmieni ogólna estetykę tego miejsca.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Parasol kryty strzechą 20 sztuk30 000 zł
2Leżak plażowy 100 sztuk10 000 zł
3Ścieżka drewniana o długości 150 m i szerokości 150 cm oddzielająca plaże (piasek na plaży) od trawników 8 000 zł
4Ławki i stoły z palet 30 kompletów (60 szt)8 000 zł
Łącznie: 56 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Głównymi elementami strefy są parasole kryte strzechą o średnicy 250 cm. Dodatkowo w zacienionych miejscach postawionych zostało 30 kompletów ławek oraz stołów wykonanych z drewnianych palet. Strefa wypoczynku wyposażona jest w 100 rozkładanych leżaków, które będą do dyspozycji osób odwiedzających plażę. Wykonano także drewnianą ścieżkę o długości 150 m, która oddziela tereny zielone od piasku. Ułatwia też przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym i rodzicom z wózkami dziecięcymi.