zadanie nr 10

10. SKANSEN - od sierpa i cepa po radło i kierat, życie siłą rąk i koni.


Lokalizacja

Projekt zostanie zrealizowany w miejscowości Krężelin na działce 72. Jest to własność gminy Dębno na której to działce znajduję się świetlica wiejska.

Opis zadania

Pragniemy stworzyć skansen z przedmiotami, które kiedyś ( w latach 40,50,60, i jeszcze w 70) były wykorzystywane do codziennego życia mieszkańców wsi. Używano ich w domostwach, w obejściu jak i w pracach polowych, oraz wszelkich urządzeń i maszyn, które wykorzystywały pracę zwierząt, głownie konia np. pług, siewnik, kultywator, brona wóz, i inne Skansen będzie zlokalizowany na placu przed świetlicą wiejską w miejscowości Krężelin, Chcemy wykonać stanowiska na wyeksponowanie maszyn rolniczych w postaci ułożenia krawężników w obrębie stanowisk, które wewnątrz będą wyłożone grubą folią i wysypane kamykiem. Wewnątrz stanowisk będą również zatopione elementy do późniejszego mocowania eksponatów. Chcemy również wykonać utwardzenie drogi (10-14m2) będącą drogą komunikacyjną dla zwiedzających skanem, oraz umożliwi dojazd do świetlicy wiejskiej, która jest użytkowana przez mieszkańców naszej miejscowości i nie tylko.

Uzasadnienie

Uważamy że to ostatni moment by takie przedmioty i maszyny zebrać w jedno miejscu, by obecnemu i następnym pokoleniom uzmysłowić jak żyli przodkowie z drugiej połowy dwudziestego wieku. Po zakończeniu pierwszego etapu wyeksponowania tych przedmiotów, będziemy na terenie województwa poszukiwać również unikatowych przedmiotów i maszyn z tamtych okresów, by je ocalić i pokazywać następnym pokoleniom. Zakres tych przedmiotów jest obszerny od prostego cepa, czy sierpa po żniwiarki, garciówki czy młocarnie napędzane kieratem. Przedmioty te znikły z codziennego użytku i stanowią nieużyteczny przedmiot z przeznaczeniem na złom. Jeżeli teraz tego nie zgromadzimy w jedno miejsce by wyeksponować, możemy już nie oglądać tych przedmiotów i powstanie dziura w niedalekiej przyszłości z życia naszych dziadków i rodziców. Odbiorcami zadania będą dziadkowie z wnukami, rodzice z dziećmi, szkoły, zielone szkoły, turyści, mieszkańcy gminy. Jako miejscowość poczujemy spełnienie swojego obowiązku dla Gminy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1budowa chodnika z krawężnikami 10 800 zł
2budowa stanowisk pod eksponaty3 600 zł
3wykonanie i zamontowanie mocowań do eksponatów600 zł
4projekt techniczny4 000 zł
Łącznie: 19 000 zł