zadanie nr 8

8. Rozwój cywilizacyjny we wsi Oborzany – budowa drogi przy kościele.


Lokalizacja

Województwo zachodniopomorskie, powiat myśliborski, gmina Dębno, miejscowość Oborzany, działki : nr 553, 554 (obręb 0010).

Opis zadania

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę nowej nawierzchni jezdnej, utwardzonej kruszywem oraz utrwalonej emulsją i grysem na drodze gminnej w miejscowości Oborzany, zlokalizowanej na obszarze działek nr 553 i 554 (obręb 0010).
Nawierzchnia zostanie wykonana na długości 270 metrów oraz 5 metrach szerokości (powierzchnia - 1350 m2).

Główne działania związane z realizacją zadania :

a) przygotowanie dokumentacji projektowej,
b) korytowanie drogi,
c) utwardzenie drogi kruszywem,
d) utrwalenie drogi emulsją i grysem, 2 warstwy,
e) dodatkowe powierzchniowe utrwalenie emulsją 3-cią warstwą.

Uzasadnienie

Celem tego zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców Oborzan. W XXI wieku brak kluczowej infrastruktury, takiej jak droga o utwardzonej nawierzchni jest zjawiskiem niedopuszczalnym. W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Dębno na lata 2017 – 2023, Oborzany zostały zakwalifikowane jako obszar kryzysowy. Świadczy to, iż nasza miejscowość wymaga natychmiastowych oraz znacznych nakładów inwestycyjnych, które pozwolą poprawić standard oraz jakość życia mieszkańców.

Realizacja tej inwestycji pozwoli ograniczyć mieszkańcom straty materialne spowodowane nadmierną eksploatacją samochodów, wynikającą z tragicznego stanu „drogi”. Ponadto, poprawi warunki rozwoju naszych przedsiębiorców oraz zachęci do rozpoczęcia działalności nowe osoby. Przyczyni się także do poprawy bezpieczeństwa wiernych odwiedzających naszą świątynię.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Utwardzenie drogi kruszywem (38,50 zł/m2)51 975 zł
2Utrwalenie emulsją i grysem (17,50 zł/m2)23 625 zł
3Dodatkowe utrwalenie emulsją (7,50 zł/m2)10 125 zł
4Dokumentacja projektowa + mapa do celów projektowych4 000 zł
Łącznie: 89 725 zł

Szczegółowa technologia realizacji zadania zostanie określona w dokumentacji technicznej