zadanie nr 12

12. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły - budowa placu apelowego przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Smolnicy


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Smolnicy, Smolnica 20, działka nr 261/2, obręb: Smolnica

Opis zadania

Wykonanie placu apelowego przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Smolnicy. Obecnie teren trawiasty, nierówny.
1. Roboty pomiarowe, wykonanie koryta, wywóz urobku V = 400 m2*0,3 m = 120 m3
2. Warstwa odsączająca z piasku 10 cm - piasek 40 m3
3. Podbudowa z tłucznia - kruszywo 0/31 15 cm - 60 m3
4. Nawierzchnia z kostki - 400 m2 - podsypka cementowa gr. 6 cm - 24 m3
5. Kostka 400 m2 - 8 cm kolor szary
6. Robocizna - wykonanie warstw podbudowy, ułożenie kostki
7. Obrzeża betonowe 8*30*100 na betonie - materiał
8. Beton na obrzeża - 3,2 m3
9. Robocizna obrzeża
10. Montaż masztu o wysokości do 3 m

Uzasadnienie

Cel: zagospodarowanie terenu przed szkołą; wykorzystanie placu na apele, uroczystości szkolne, festyny, w których uczestniczy cała społeczność szkolna, rodziny, mieszkańcy; estetyczny wygląd terenu przed wejściem do szkoły widoczny z ulicy. Wiele działań, które prowadzi szkoła może odbywać się na świeżym powietrzu, przyczyni się do większej integracji środowiska lokalnego, wspólnych spotkań. Będzie to miejsce szczególnych wydarzeń związanych z patriotyczną działalnością szkoły.
Z jednej strony przy wejściu do szkoły jest położona kostka brukowa, niestety z drugiej teren trawiasty, nierówny, który chcemy również wyłożyć kostką betonową oraz umieścić na nim maszt z flagą Polski.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Roboty pomiarowe, wykonanie koryta, wywóz urobku V6 000 zł
2Warstwa odsączająca z piasku 10 cm - piasek 40 m34 000 zł
3Podbudowa z tłucznia - kruszywo 0/31 15 cm - 60 m3, nawierzchnia z kostki - 400 m2 - podsypka cementowa gr. 620 000 zł
4Robocizna (wykonanie warstw podbudowy, ułożenie kostki)32 000 zł
5Materiał i robocizna obrzeża4 500 zł
6Maszt wraz z montażem1 500 zł
Łącznie: 68 000 zł

Załączniki