zadanie nr 27

27. Montaż lamp oświetleniowych wraz z przyłączem zasilającym w praku Wiejskim w Warnicach.


Lokalizacja

Park wiejski nr działki 677/4, 677/5 obręb Warnice Gmina Dębno.

Opis zadania

a) montaż lamp parkowych 6 szt.
b) Ułożenie kabla zasilającego lampy parkowe YKY 3x4 mm2
c) montaż rozdzielni licznikowej wraz z rozdzielnią elektryczną przy altanie w parku
d) ułożenie kabla zasilającego rozdzielnię licznikową YKY 4x6 mm2

Uzasadnienie

Największym celem realizacji tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki parku oraz umożliwienie organizacji imprez plenerowych. Dotychczas borykaliśmy się z problemem zasilania urządzeń elektrycznych przy organizacji imprez plenerowych (rozciągnięte przedłużacz odległości 250mstwarzały zagrożenie porażenia prądem i uszkodzenia urządzeń elektrycznych). Oświetlenie umożliwi dłuższe korzystanie z walorów parku a także przeprowadzenie imprez plenerowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt 3 000 zł
2Materiały33 000 zł
3Montaż (wykonanie)34 000 zł
Łącznie: 70 000 zł