zadanie nr 8

8. Zakup stołów do gry w ping-ponga i szachy do parku miejskiego w Dębnie


Lokalizacja

Park miejski w Dębnie, zgodnie z planem zagospodarowania parku. Działka nr 427 Obręb 4 Dębno

Opis zadania

W ramach projektu planowany jest zakup i montaż w parku miejskim w Dębnie:
- 3 betonowych stołów do ping-ponga
- 3 betonowych stołów do gry w szachy.

Uzasadnienie

Rewitalizacja parku miejskiego w Dębnie zakończyła się w 2018 roku, ale do pełni zagospodarowania brakuje stołów do ping-ponga i stołów gry w szachy. Zgodnie z planem zagospodarowania są wyznaczone miejsca, w których mają stać takie stoły. Zakup stołów urozmaici spędzanie wolnego czasu dla wszystkich grup społecznych: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów. Będzie służyć rekreacji oraz rozwijaniu tenisa stołowego. W Dębnie działa Stowarzyszenie Tenisa Stołowego, które odnosi liczne sukcesy, dlatego dodatkowe miejsce, gdzie będzie można grać jest doskonałym sposobem popularyzacji tego sportu. Gra w ping-ponga czy szachy sprzyja też wspólnemu spędzaniu czasu przez rodziców z dziećmi czy integracji mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup i montaż 3 stołów do gry w ping-ponga 17 400 zł
2Zakup i montaż 3 stołów do gry w szachy 17 100 zł
3Transport 1 800 zł
Łącznie: 36 300 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach