Wybrany do głosowania

2 Oświetlenie drogowe Oborzany

Koszt: 38 500 zł

Wybrany do głosowania

3 Plac zabaw w Oborzanach

Koszt: 50 500 zł

Wybrany do głosowania

6 Zagospodarowanie terenu wokół szkoły-budowa placu apelowego przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Smolnicy

Koszt: 79 000 zł

Wybrany do głosowania

7 Siłownia zewnętrzna w Cychrach

Koszt: 45 470 zł

Wybrany do realizacji

8 Plac Street Workout przy Hali OSiR w Dębnie

Koszt: 46 550 zł

Wybrany do realizacji

9 Budowa siłowni zewnętrznej w parku miejskim w Dębnie

Koszt: 70 858 zł

Wybrany do realizacji

12 Modernizacja oraz doposażenie placów zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Dębnie

Koszt: 87 737 zł

Wybrany do głosowania

14 Rozbudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Dysznie

Koszt: 80 299 zł

Wybrany do realizacji

15 Remont Świetlicy Wiejskiej - obiektu pełniącego funkcje kulturalne w Sołectwie Dolsk

Koszt: 86 500 zł

Odrzucony formalnie

1 Dębnowskie Złoża Geotermalne

Koszt: 90 000 zł

Odrzucony formalnie

5 Rozwój cywilizacyjny we wsi Oborzany - czekamy na budowę drogi w ramach Budżetu Obywatelskiego

Koszt: 89 725 zł

Odrzucony formalnie

11 Zakup wiaty autobusowej oraz utwardzenie podłoża w  obszarze przystanku autobusu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie, ul. Planty.

Koszt: 22 980 zł

Odrzucony formalnie

13 Budowa placu zabaw przy ulicy Słonecznej w miejscowości Cychry

Koszt: 86 357,10 zł

Odrzucony merytorycznie

4 Budowa chodnika w Oborzanach

Koszt: 84 000 zł

Odrzucony merytorycznie

10 Zakup szafek szatniowych dla 270 uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Dębnie.

Koszt: 69 170 zł

Odrzucony merytorycznie

16 "INWESTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ" - stawiamy na sport w Warnicach

Koszt: 31 500 zł