zadanie nr 12

12. Budowa sceny plenerowej wraz z rozbudową placu zabaw w parku wiejskim w Warnicach


Lokalizacja

Park Dworski Nr Działek 677/4 i 677/5 obręb Warnice Gmina Dębno

Opis zadania

Budowa drewnianej sceny plenerowej w parku wiejskim w Warnicach o nowoczesnym i estetycznym wyglądzie oraz solidnej konstrukcji z drewna gięto - klejonego warstwowo, impregnowanego ciśnieniowo o wymiarach :
- długość całkowita: 6066 mm
- szerokość całkowita: 6156 mm
- wysokość całkowita: 3380 mm
Rozbudowa placu zabaw w parku wiejskim w Warnicach o nowe urządzenia tj.:
- zjazd linowy drewniany 25 metrowy  
- huśtawka bocianie gniazdo drewno

Proponowany organ do realizacji zadania

Rada Sołecka wsi Warnice reprezentowana przez Sołtysa Marcina Plenia Warnice 81, 74-311 Różańsko Tel. 783917973 e-mail: marcin.plen@gmail.com

Uzasadnienie

Najważniejszym celem realizacji zadania jest wyjście naprzeciw zgłaszanym przez mieszkańców potrzebom. Budowa sceny plenerowej poprawi estetykę i stworzy miejsce i możliwości do organizacji wielu imprez kulturalnych i rozrywkowych. A co za tym idzie pogłębi to integrację społeczną (wspólne spędzanie czasu w plenerze). A także umożliwi przeprowadzenie wielu inicjatyw społecznych tj. czterdziestolecie Zespołu Pieśni i Tańca Warniczanie, Imprezy Góralskiej, Koncert Wołyń, Dożynki, Festiwale itp. Natomiast nowe elementy placu zabaw wzbogacą i uatrakcyjnią dzieciom to miejsce, zachęcą do częstszego odwiedzania parku i spędzania aktywnie czasu. Elementy starego placu zabaw są już wysłużone, co też nas skłania do szukania rozwiązania i stopniowego ich zastępowania. To zadanie ma również poprawić atrakcyjność naszej miejscowości dla obecnych i przyszłych mieszkańców oraz zjednoczyć ich ze sobą.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Scena plenerowa 38 770 zł
2Zjazd linowy 9 231,15 zł
3Huśtawka bocianie gniazdo 4 206,60 zł
4Projekt 4 000 zł
Łącznie: 56 207,75 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zapoznał się ze złożonym odwołaniem oraz po spotkaniu
z wnioskodawcą postanawia dopuścić zadanie do głosowania. Odwołanie zostało uwzględnione
i dopuszczono zadanie do głosowania.