Drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Zakup i montaż stojaka rowerowego czterostanowiskowego 1 300 zł / szt.
Zakup i montaż słupka blokującego (U-12c) 150 zł / szt.
Zakup i montaż bariery typu „olsztyńskiego” przed szkołą 360 zł / szt.
Zakup i montaż lustra drogowego 1 000 – 1 500 zł / szt.
Zakup i montaż tabliczki z nazwą ulicy 200 – 500 zł / kpl.
Ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego 50 zł / 1m2
Ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy gruzu betonowego 80 - 100 zł / 1m2
Ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy kruszywa łamanego 100 zł / 1m2
Budowa progu spowalniającego (zakup i montaż progu z oznakowaniem) 2 500 zł / 1 kpl.
Budowa chodnika z krawężnikiem na podbudowie tłuczniowej 200 – 300 zł / 1m2
Remont chodnika na podbudowie tłuczniowej 100 – 200 zł / 1m2
Wyznaczenie utwardzonej alejki spacerowej 80 - 100 zł / 1m2
Budowa schodów (obrzeże palisada) 300 zł / 1m2
Remont schodów ok. 500 zł / 1m2
Budowa drogi rowerowej 250 zł / 1 m2
Wybudowanie miejsca parkingowego/postojowego 200 - 300 zł / 1m2
Zakup i montaż wiaty przystankowej 10 000 – 14 000 zł / 1 szt.
szklana, zadaszona (4000x1250x2500) projekt, montaż, brukowanie
Budowa kanalizacji deszczowej (bez dokumentacji) 800 – 1 400 zł / mb
Oczyszczenie obiektów z graffiti ok. 40 zł / 1m2
Budowa zjazdu – podjazdu dla niepełnosprawnych 50 000 - 150 000 zł
Naprawa dziury w drodze 100 - 200 zł / m2
Mała architektura / Place zabaw / Tereny rekreacyjne
Zakup ławki + montaż 500 - 800 zł / szt.
Zakup kosza na śmieci + montaż 400 - 800 zł / szt.
Nawierzchnia bezpieczna z piasku 0-2mm 40 - 50zł / 1m2
Nawierzchnia bezpieczna z poliuretanu 350 - 450 zł / 1m2
Nawierzchnia bezpieczna trawiasta 400 - 500 zł / 1m2
Ogrodzenie placu zabaw panelowe wys. 1mb 75 - 130 zł / 1mb
Siłownia na powietrzu mała (do 4 urządzeń) 60 000 zł
Siłownia na powietrzu duża (powyżej 4 urządzeń) 250 000 zł
Plac zabaw mały (do 6 urządzeń) 300 000 zł
Plac zabaw duży (powyżej 6 urządzeń) 420 000 zł
Bujak sprężynowy pojedynczy 1 200 – 4 000 zł / kpl.
Bujak sprężynowy dwuosobowy 2 800 – 5 000 zł / kpl.
Huśtawka 2 000 – 3 100 zł / szt.
Huśtawka wagowa (wymaga projektu i zgłoszenia) 1 200 zł / szt.
Karuzela 3 500 zł / szt.
Zestaw pajęczyna od 6 500 zł
Zakup i montaż piaskownicy z dostawą piasku ok. 5 500 zł
Dokumentacja projektowa placu zabaw 400 - 500 zł / 1m2
Stół do gry w piłkarzyki 1 000 – 7 800 zł / szt.
Stół do gry w szachy 5 000 – 6 300 zł / szt.
Ścieżka zdrowia (cykl 10 urządzeń) 100 000 – 250 000 zł
Plac street workout (bez dokumentacji) ok. 600 zł / 1m2
Nawierzchnia z kostki betonowej 200 zł / 1m2
Nawierzchnia bezpieczna pod urządzenia zabawowe dla dzieci (żwir płukany) 300 zł / 1m2
Tablica informacyjna 1 500 zł / szt.
Kontener socjalny z sanitariatami (2x7m) 25 000 zł
Garaż blaszany (3x5m) 1 500 zł
Tereny zielone i nasadzenia
Drzewo iglaste 130 - 390 zł
Drzewo liściaste 220 - 1 000 zł
np.:
• brzoza brodawkowata ok. 2m wysokości + 2 paliki, wiązania elastyczne, wymiana gleby, robocizna - 60 zł / szt.
• klon zwyczajny odm. „Globosum” (kulisty, szczepiony) obwód pnia 16-18cm + 4 paliki, wiązania elastyczne, wymiana gleby, robocizna - 700 zł / szt.
Krzew liściasty 15 - 60 zł
np.:
• tawuła japońska 2-letnia, doniczka poj. 2l + wymiana ziemi, robocizna - 15 zł / szt.
Krzew iglasty 15 - 100 zł
np.:
• tuja „Smaragd” wys. 150cm + wymiana ziemi, robocizna - 100 zł / szt.
Klomb 60 zł / 1m2
Założenie kwietnika • kwietnik w gruncie - aksamitka rozpierzchła (jednoroczna) 25 szt. / m2 + przygotowanie podłoża, wymiana gruntu (hydrożel) – 100 zł / 1m2
• kwietnik w gruncie – liliowiec ogrodowy (bylina wieloletnia) - 9 szt. / m2 + przygotowanie podłoża, wymiana gruntu (hydrożel) – 150 zł / 1m2
Pielęgnacja drzewa 10 – 20 zł / szt. / sezon
Pielęgnacja krzewów 5 – 15 zł / 1m2 / sezon
Cięcie żywopłotu 1 zł / 1m2
Posadzenie żywopłotu 270 - 960 zł / 10 mb
Założenie trawnika 6 - 17 zł / m2
Wykonanie 1m2 obsiania trawą 15 zł / m2
Koszenie trawy + wywóz 500 - 1.500 zł / ha
Łąka kwietna (zakup nasion + założenie) 100 m2 4 000 - 7 000 zł
Nasadzenia roślin cebulowych (materiał, sadzenie maszynowe) 40 - 80 zł / 1 m2
Sport i rekreacja, w tym architektura sportowa
Budowa kompleksu ORLIK 450 zł / 1m2
w skład wchodzą:
• boisko do piłki nożnej 62x30 m (pole gry 57x28m)
• boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej o wymiarach 32,1x19,1m (pole gry 28,1X15,1m) z nawierzchnią poliuretanową.
Oświetlenie kompleksu ORLIK 90 tys. zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego 400 zł / 1m2
z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową zawierające w swym obrysie:
• boisko do piłki ręcznej
• boisko do tenisa
• dwa boiska do koszykówki
• dwa piłkochwyty
• ogrodzenie: panele z prętów stalowych
Dokumentacja projektowa budowy boiska ok. 20 000 zł / kpl.
Koszt wynajmu obiektów MOSIR zgodnie z cennikiem MOSiR
Budowa skateparku 700 zł 1m2
1 godzina zajęć animatora na orliku 28 zł
1 godzina pozalekcyjnych zajęć sportowych 34 zł
Nauka pływania na basenie 120 zł 4 osoby / 1 godzina
Gimnastyka dla seniorów 1 godzina 20 zł / osoba
Oświetlenie i bezpieczeństwo
Ustawienie latarni parkowej 1 - 5 szt. - od 3.000 zł,
powyżej 5 szt. - od 2.500 zł / szt.
Ustawienie latarni ulicznej 1 - 5 szt. - od 4.600 zł,
powyżej 5 szt. - od 3.600 zł / szt.
Lampa świetlna od 2 000 zł
Dokumentacja techniczna oświetlenia min. 3 500 zł / kpl
Zakup i montaż kamery monitoringu 20 000 zł / szt.
Rozwój systemu ostrzegania i alarmowania ludności miasta polegający na lokalizacji w nowych punktach syren alarmowych 21 000 zł / szt.
Znak drogowy 300 - 700 zł / szt.
Odmalowanie pasów 23 - 36 zł / 1m2
Edukacja i kultura
Zajęcia w domu kultury 25 - 30 zł / godzina
Zajęcia kulturalne (np. malarstwo, ceramika, fotografia, rękodzielnicze) 60 - 100 zł / 1 mies.
Zajęcia na basenie 45 minut 25 - 30 zł / osoba
Spotkanie autorskie ze znanym pisarzem 1 000 zł
Zajęcia z tańca towarzyskiego 25 - 30 zł / osoba / godzina
Zajęcia muzyczne dla przedszkolaków 25 - 30 zł / osoba / godzina
Projekcja filmu kina plenerowego 4 000 zł / 1 prezentacja
Zakup nowości książkowych do biblioteki 1. Literatura naukowa i popularno-naukowa – średnia cena za 1 szt. 45 zł
2. Literatura piękna – średnia cena za 1 szt. 40 zł
3. Audiobooki – średnia cena za 1 sztukę 35 zł
Wynajem sceny, nagłośnienia, celem zorganizowania koncertu 10 000 - 100 000 zł / 1 impreza
(w zależności od rozmiarów sceny, wymagań technicznych artystów i jakości nagłośnienia)
Koncert zespołu coverowego od 2 000 zł
Nagłośnienie małe ok. 700 zł
Pokazy historyczne od 4 500 zł + koszt dojazdu
Występy artystyczne od 1000 do 80 000 zł / 1 impreza
(w zależności od honorarium artysty)
Zorganizowanie festynu Brak możliwości określenia wartości, zależy od zakresu planowanego przedsięwzięcia. We wniosku do budżetu partycypacyjnego wnioskodawca winien zamieścić szczegółowe informacje nt. rodzaju, ilości zajęć, zawodów itp.
Wynajęcie fotobudki od 1 000 zł
Zajęcia pozalekcyjne przedmiotowe (bez kosztu najmu sali) 31 - 42 zł / godzina lekcyjna
Praca instruktora ds. teatru, muzyki, plastyki i tańca z grupą do 15 osób od 40 - 60 zł / godzina
(np. w Ośrodku Kultury)
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Opracowanie programu zdrowotnego przez specjalistę z danej dziedziny/zespół specjalistów (Program określi szczegółową wycenę procedur medycznych). Na tym etapie nie jest możliwa wycena i sporządzenie katalogu świadczeń medycznych) 5 000 – 7 000 zł / program
Zajęcia profilaktyczne dla Młodzieży 35 - 50 zł / godzina
Spektakle profilaktyczne 600 zł / spektakl
Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym 40 - 80 zł / osoba
Zajęcia w świetlicach 25 - 30 zł / godzina
Warsztaty rozwoju osobistego do 100 zł / godzina
Zajęcia aktywizujące dla mam z dziećmi 20 - 30 zł / godzina
Badania profilaktyczne dla mieszkańców 20 - 50 zł / pakiet badań
Edukacja zdrowotna dla mieszkańców 30 zł / osoba
Usługi opiekuńcze dla seniora 50 zł / 4 godzinna opieka nad seniorem
Rehabilitacja seniorów 70 zł / pakiet dla seniora