zadanie nr 22

22. Rewitalizacja skweru w Krześnicy


Lokalizacja

Plac w okolicy świetlicy wiejskiej w Krześnicy, nr działki 369/5. Obecnie plac zabaw w Krześnicy.

Opis zadania

Na terenie obecnego placu zabaw w Krześnicy zostaną rozmontowane urządzenia, oraz ogrodzenie. Nawieziona zostanie żyzna ziemia, plac będzie wyrównany i zostanie zasiana trawa. Postawione zostanie nowe ogrodzenie panelowe wokół placu, naprawione będą zamknięcia w bramkach. Na placu umieszczony będzie betonowy stół do ping ponga, pozostanie obecna ławka i kosz na śmieci.

Uzasadnienie

Celem realizacji zadania jest zagospodarowanie terenu obecnego, wyeksploatowanego placu zabaw. Teren ten ma powierzchnię około 250 m2. Ponieważ w Krześnicy powstaje nowy plac zabaw a obecny jest w złym stanie technicznym, znajduje się na małej i nierównej powierzchni, wymaga częstych napraw zużytych sprzętów, zasadnym jest rozmontowanie obecnych urządzeń. Pozostały teren, znajdujący się w pobliżu świetlicy będzie miejscem odpoczynku i odpowiedzią na zgłaszaną szczególnie przez młodzież potrzebę zakupu stołu do ping ponga. Obecne ogrodzenie z siatki jest powyginane, miejscami dziurawe i zardzewiałe, dlatego też nowe, ogrodzenie panelowe będzie bardziej bezpieczne i estetyczne. Powierzchnia placu po wyrównaniu i zasianiu trawą będzie miejscem bezpiecznym, gdzie będzie możliwość urządzenia pikniku lub rozstawienia namiotu. Plac będzie odpowiednio ogrodzony, z zamykanymi bramkami co zapobiegnie zanieczyszczaniem przez zwierzęta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Rozmontowanie urządzeń
2Demontaż starego ogrodzenia i montaż ogrodzenia panelowego9 000 zł
3Wyrównanie terenu z nawiezieniem ziemi 7 000 zł
4Zakup i transport betonowego stołu do ping ponga4 500 zł
5Nasiona trawy100 zł
6mapka do celów projektowych + projekt5 000 zł
Łącznie: 25 600 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Sprzątanie i koszenie trawy600 zł