zadanie nr 17

17. Adaptacja pomieszczenia na kuchnię w świetlicy w Dolsku.


Lokalizacja

Identyfikator działki 321003_5.0004.306/1
Województwo Zachodniopomorskie
Powiat Myśliborski
Gmina Dębno - obszar wiejski
Obręb DOLSK
Numer działki 306/1

Opis zadania

Celem przedsięwzięcia jest adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej na kuchnię.W ramach prac adaptacyjnych konieczne jest:
1. Wykonanie prac remontowych pomieszczenia (wyrównanie ścian ,malowanie pomieszczenia, wymiana drzwi ).
2.  Wyposażenie zaplecza kuchennego w meble oraz sprzęt.
Zaadaptowane pomieszczenie świetlicy będzie służyło mieszkańcom z terenu całego Sołectwa w tym mieszkańcom Kolonii Turze oraz Borne.
W celu organizacji międzypokoleniowych warsztatów kulinarnych-SMAKI Z DZIECIŃSTWA na których organizację niezbędna jest adaptacja pomieszczenia na kuchnię w świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w Sołectwie Dolsk. Projekt zakłada, iż świetlica stanie się miejscem spotkań dzieci i młodzieży oraz seniorów. Realizacja projektu ma na celu integrację i aktywizację mieszkańców wsi a wyremontowana kuchnia posłuży co najmniej kilku pokoleniom. Organizowanie spotkań, gdzie będą warsztaty promujące tradycje kulinarne regionów z których pochodzą mieszkańcy. Głównym założeniem projektu są spotkania edukacyjne z zakresu savir-vivre'u , dekoracji stołu oraz przygotowywania potraw i ich dekoracji. Mieszkańcy dzięki warsztatom zdobędą umiejętności z zakresu sztuki gotowania, przygotowywania przyjęć, kultury odpowiedniego zachowania przy stole. Przygotowanie różnych potraw pobudzi wyobraźnię osób starszych i młodych, a także zwiększy motywację do dalszych działań i pomysłów.

Uzasadnienie

Celem realizacji inwestycji jest przygotowanie pomieszczenia kuchennego. Obiekt świetlicy został poddany termomodernizacji,jednak w świetlicy znajduje się również pomieszczenie przeznaczone na świetlicę środowiskową natomiast brak jest zaplecza kuchennego. Zaplecze jest niezbędne celem przygotowania ciepłej herbaty dzieciom na zajęciach.jednocześnie uruchomienie na ten cel kuchni przyczyni się do wydobycia potencjału wśród mieszkańców sołectwa celem organizacji międzypokoleniowych warsztatów. Brak pomieszczenia  kuchennego utrudnia organizację takich spotkań czy warsztatów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup mebli kuchennych6 906,99 zł
2Zakup sprzętu kuchennego2 593,01 zł
3Koszt remontu pomieszczenia (oszacowany na podstawie oględzin pomieszczenia i cen rynkowych w okolicy)5 000 zł
4Koszty wykonnania projektów, map oraz instalacji 50 000 zł
Łącznie: 64 500 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zapoznał się ze złożonym odwołaniem. Podczas spotkania
z Wnioskodawcą uzgodniono, iż szacunkowy kosztorys zadania zostaje zwiększony o kwotę
50 000,00 zł na wymagane projekty, mapy oraz instalacje niezbędne do wykonania adaptacji pomieszczenia na kuchnię. Odwołanie zostało uwzględnione i dopuszczono zadanie do głosowania.