2 Oświetlenie drogowe Oborzany

Koszt: 38 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

3 Plac zabaw w Oborzanach

Koszt: 50 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

7 Siłownia zewnętrzna w Cychrach

Koszt: 45 470 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

14 Rozbudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Dysznie

Koszt: 80 299 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Dębnowskie Złoża Geotermalne

Koszt: 90 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony formalnie

Budowa placu zabaw przy ulicy Słonecznej w miejscowości Cychry

Koszt: 86 357,10 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony formalnie

Budowa chodnika w Oborzanach

Koszt: 84 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

"INWESTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ" - stawiamy na sport w Warnicach

Koszt: 31 500 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

×